Trade Online
 
 
 
ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขาตลาดวโรรส
ห้างทองย่งเชียงล้ง สาขาตลาดต้นลำไย

 

ประวัติความเป็นมา

        ห้างทองย่งเชียงล้ง เปิดดำเนินกิจการครั้งแรกในย่านตลาดวโรรส เมื่อปี พ.ศ.2497 นับเป็นเวลากว่า เกือบ 6 ทศวรรษ โดยมีคุณพ่อโอ้วเซ่งลิบ และคุณแม่ยุพิน โอวิทยากุล ในสมัยนั้นร้านทองเป็นเพียงตู้แดง มีทองเพียงไม่กี่ถาดเหมือนในปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ.2511 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดวโรรส จึงได้ย้ายร้านไปเปิดร้านทองในตลาดนวรัฐ  จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2513 ตลาดวโรรสได้ก่อสร้างเสร็จแทนที่อาคารเดิมที่ถูกไฟไหม้ จึงย้ายร้านมาเปิดบริเวณเดิม จนจวบปัจุบัน ซึ่งมีคุณสุรพล โอวิทยากุล ลูกชายคนโตเป็นผู้สืบทอดกิจการ ด้วยประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้จำหน่ายทองคำคุณภาพ มาตรฐาน และรูปแบบลวดลายที่ผ่านการออกแบบอย่างวิถีวิถันมีให้เลือกมากมาย  ด้วยเหตุนี้ร้านทองย่งเชียงล้งจึงได้เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ได้รับความไว้วางใจจากชาวเชียงใหม่  และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 ห้างทองย่งเชียงล้ง จึงได้เปิดสาขาที่ 2 สาขาตลาดต้นลำไย ซึ่งบริหารงานโดยคุณบุญชัย โอวิทยากุล ทายาทรุ่นที่ 3 ดำเนินกิจการ

Facebook สำหรับบทวิเคราะห์ทองคำประจำวัน
www.facebook.com/2horsesgold

 
 สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้โดย: ห้างทองย่งเชียงล้ง
สาขา1 ตลาดวโรรส 147-149 ถ.วิชยานนท์ ประตูกลางตลาดวโรรส (ใต้สะพานลอย) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 235184, 053 233236
สาขา2 ตลาดต้นลำไย  142 ถนนวิชยานนท์ ตึกม้าคู่ อยู่ติดกับ 7-eleven ตลาดต้นลำไย  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 081 9938600.
Website: yongchianglong.com Email: info@yongchianglong.com