Trade Online
 
 
 

รายละเอียดการซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง
Yong Chiang Long Gold Online (YCL GOLD) เป็นบริการซื้อ-ขายทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% และ 99.99 (LBMA) โดยราคาซื้อและราคาขายอ้างอิงแบบ Real Time ผ่านระบบการซื้อ-ขายบนอินเตอร์เน็ต และทางโทรศัพท์โดยเน้นลูกค้าหรือนักลงทุนในเขตภาคเหนือ เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนสร้างผลกำไร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงห้างค้าทองในเยาวราช

วิธีการซื้อ- ขาย
• ผ่าน Web Browser ที่ www.yongchianglong.com
เวลาทำการ : ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 9.30 น. – วันศุกร์ 24.00น.

• ผ่าน iPhone และ iPad โดยติดตั้ง Application YCL GOLD

เวลาทำการ : ตั้งแต่วันจันทร์ เวลา 9.30 น. – วันศุกร์ 24.00น.

• ผ่านทางโทรศัพท์ 053-233500
เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ 9.30-17.30 น.


sales

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

1. หลักฐานการสมัครโดยตรงที่บริษัทฯ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ระบุชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ใช้สำหรับรับเงินเข้าเมื่อสั่งขาย
  • โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้เปิดบัญชีซื้อขาย
  • สำเนาเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน

2. บริษัทฯ จะแจ้งรหัสต่างๆ ที่ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทาง E-mail ภายใน 3

  • รหัสสมาชิก (Username)
  • รหัสผ่านเข้าระบบซื้อขายออนไลน์ (Password) ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • รหัสยืนยันในการทำธุรกรรมออนไลน์ (Pin)

3. ลูกค้าฝากหลักประกันพร้อมหลักฐานการชำระเงินมายังบริษัทฯ

4. ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายได้ทันทีผ่านทางโทรศัพท์หรือระบบซื้อขายออนไลน์

การชำระค่าสินค้า (กรณีซื้อทอง)
ลูกค้าต้องชำระเงินค่าซื้อสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการซื้อ (T+2)

ช่องทางการชำระค่าสินค้า
1.ชำระด้วนเงินสดได้ที่บริษัทเวลา 9:45 – 17:00น.
2.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร


  ชื่อบัญชี: ชื่อบัญชี: บริษัท ย่งเชียงล้งโกลด์ จำกัด
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
  กรุงเทพ ศรีนครพิงค์ 252-4-50078-8
  กสิกรไทย ตลาดวโรรส 365-2-15849-7


การรับสินค้า
ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่บริษัทฯ
โดยในการติดต่อรับสินค้าต้องแสดงเอกสาร ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบัญชี
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ(ในกรณีที่เจ้าของบัญชีไม่ได้มารับด้วยตนเอง

การชำระค่าสินค้า (กรณีขายทอง)
ลูกค้าต้องส่งมอบสินค้าภายใน 2 วันทำการหลังจากวันที่ทำรายการขาย (T+2)

กรณีลูกค้าไม่มีทองฝาก
ลูกค้าต้องนำทองคำแท่งมาส่งมอบให้กับทางร้านได้ที่บริษัทฯ สำนักงานตลาดวโรรส ภายใน 2 วันทำการหลังจากทำรายการขาย (T+2)
โดยทางร้านจะโอนค่าสินค้าให้ลูกค้าผ่านบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีซื้อ/ขาย ภายในวันทำการถัดไป (T+3)

กรณีลูกค้ามีทองฝาก
ทางร้านจะโอนเงินค่าสินค้าให้ลูกค้าภายใน 2 วันทำการ (T+2)


หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถรับ และ ส่งมอบ สินค้าในวันและเวลาทำการ คือ จันทร์ – เสาร์ เวลา 10.00 น. - 16.00 น.

 

 
 สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้โดย: ห้างทองย่งเชียงล้ง
สาขา1 ตลาดวโรรส 147-149 ถ.วิชยานนท์ ประตูกลางตลาดวโรรส (ใต้สะพานลอย) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053 235184, 053 233236
สาขา2 ตลาดต้นลำไย  142 ถนนวิชยานนท์ ตึกม้าคู่ อยู่ติดกับ 7-eleven ตลาดต้นลำไย  ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 081 9938600.
Website: yongchianglong.com Email: info@yongchianglong.com